Bước 1: Tải Telegram trên Apple Store hoặc Google Play (Android)

Tìm kiếm “Telegram” trên Apple Store hoặc Google Play

https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=vi&gl=US

2) Bước 2, cài đặt, kích hoạt và tìm kiếm trên Telegram

Tìm kiếm @myieltsbot trên telegram

Hoặc truy cập trực tiếp link sau trên trình duyệt web https://web.telegram.org/a/#5843583834

3) Chọn mục Practice Mode để luyện tập.

Click vào Menu góc trái.

4) Bắt đầu luyện tập

Bấm vào mục “Help” để xem gợi ý.

Tổng số có 200 câu hỏi. Chọn chế độ xem câu hỏi trước đó ⏮️, xem câu hỏi tiếp ⏭ hoặc ngẫu nhiên 🔀.

Chúc các bạn học tốt.

Thầy Vượng